Sluiting van de Asser kazerne?

Kazerne Assenwoensdag 09 februari 2022 18:27

Waarom er (nog) geen reden is tot paniek, en waarom we toch lawaai maken.

Wat is er aan de hand

De sluiting van Johan Willem Frisokazerne (JWF-kazerne) is voor staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie 'een serieuze optie'. In het coalitieakkoord kondigde het kabinet Rutte IV al aan dat Defensie overbodig vastgoed zal afstoten, en het benodigde vastgoed zal verduurzamen en moderniseren. En dus staan we weer voor dezelfde strijd als 8 jaar geleden. Den Haag wil de kazerne sluiten. Wij willen de kazerne openhouden.

Waarom er (nog) geen reden is tot paniek

De provincie Drenthe benadrukt dat er nog geen formeel besluit genomen is over de toekomst van de JWF-kazerne. Het gaat hier dus om een voornemen van de staatsecretaris en nog niet over een in beton gegoten plan. Er is nog veel ruimte voor verzet.

Net zoals 8 jaar geleden gaan we die ruimte voor verzet ook gebruiken. Toen wisten we door lawaai te maken het besluit van tafel te krijgen. Nu staan onze fracties zowel lokaal als provinciaal weer op scherp. ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft al laten weten dat de landelijke fractie ook nu weer op het vinkentouw zit. We zijn dus in beeld en we zetten alle zeilen bij om de kazerne te behouden voor Assen.

Waarom we lawaai maken

De impact van het sluiten van de JWF-kazerne is voor Assen immens. De kazerne zorgt voor veel werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Er gaan bij sluiting 1000 directe banen verloren en veel indirecte banen, 500 opleidingsplekken gaan in rook op, een belangrijk stuk historie en identiteit van Assen als garnizoensstad verdwijnt en alle investeringen die de afgelopen tijd in de kazerne zijn gestopt zijn voor niets. En waarom? Om een minimale bezuiniging door te voeren.

Dit hebben we niet net verzonnen. Dit waren de argumenten op basis waarvan de kazerne 8 jaar geleden openbleef. Dat zijn onze argumenten nog steeds. We zijn er nog steeds van overtuigd dat de kazerne cruciaal is voor Assen en omstreken en dat zullen we ook nu uitdragen.

Wat ons tegen de borst stuit is dat we opnieuw de strijd moeten aanbinden. We hekelen het voornemen van de staatssecretaris naast de voorgenoemde argumenten vooral omdat het de derde keer is dat er vanuit het kabinet een dergelijk voornemen wordt geuit.

We zien een patroon in nationaal beleid. Met de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum in het UMC Groningen, de gebrekkige compensatie van aardbevingschade in Norg, het verdwijnen van werkgelegenheid bij de NAM en nu het voornemen de JWF-kazerne te sluiten ligt dit kabinet op ramkoers met het Noorden. Dit dreigt een randstadkabinet te worden. Dat betekent dat we als Noordelijke politiek op onze strepen moeten staan. We zoeken dan ook intensief de samenwerking op met dan andere provinciale en lokale afdelingen van de ChristenUnie en we intensiveren ons contact met de landelijke ChristenUnie-fractie.

Wat kunt u doen

Het is helaas opnieuw nodig om te laten zien hoeveel draagvlak de kazerne heeft in Assen. Laten we dat dan ook zoveel mogelijk doen. Deelt u in ons streven om de kazerne open te houden? Teken de petitie en deel hem op sociale media, in groepsapps en alles wat u in kunt zetten.

(link naar de petitie)
https://petities.nl/petitions/steun-de-johan-willem-friso-kazerne-in-assen?locale=nl

Hou ook onze sociale media in de gaten. Via daar communiceren we met enige regelmaat hoe we ervoor staan. Door onze berichten te liken en delen kunnen we meer mensen bereiken over belangrijke thema’s zoals het behoud van de kazerne.

(link naar onze social mediakanalen)
https://linktr.ee/ChristenUnieAssen

Daarnaast willen we u vragen voor ons te bidden. Voor wijsheid voor alle betrokken partijen. Voor heilig vuur. Voor de beslissers en beleidsmakers in Den Haag. Voor zegen en bloei voor Assen en haar inwoners.

Op hoop van zegen,
Bouke Weening

« Terug