Verkiezingsprogramma

Politieke beschouwingen

Bouke Weeningdinsdag 15 november 2022 17:52 Afgelopen week waren de algemene beschouwingen. Een belangrijk politiek moment. Waarin we plannen bespreken voor het komende jaar. Fractievoorzitter Bouke Weening sprak namens de ChristenUnie deze bijdrage uit. lees verder

De Klachtenprocedure

Jerke-16.jpgmaandag 16 mei 2022 16:50 Jerke Setz deed op 14 april zijn eerste bijdrage in de gemeenteraad van Assen. Aanleiding was een rapport van de rekenkamercommissie over de afhandeling van klachten en meldingen. De ChristenUnie vind het belangrijk dat inwoners niet alleen gehoord worden, maar zich ook gehoord voelen. Juist ook als de klacht ongegrond is of niet verholpen kan worden. lees verder

De week van de Wethouder

Harmke spreektmaandag 25 april 2022 11:08 Nog even en dan sluit ik 8 jaar wethouderschap af. Als de collegeonderhandelingen voor de ChristenUnie goed verlopen zal Cor Staal het stokje van mij gaan overnemen. Maar wat doet een wethouder nou zo al, wat staat Cor te wachten? Waar vullen de dagen en weken zich mee? Tijd voor een inkijkje in mijn agenda, hoe zag de eerste week van april eruit? lees verder

Stilstaan voor we doorgaan

WhatsApp Image 2022-03-24 at 19.06.38 (1).jpegmaandag 28 maart 2022 17:28 We hebben opnieuw 5 zetels en dus een stevig mandaat om in Assen het Sociaal-Christelijke geluid te laten klinken. Onze nieuwe fractie heeft er zin in en is er klaar voor. Voordat we in de drukte ... lees verder

Tjerk Medemblik vervulde de afgelopen 4 jaar het vice voorzitterschap

Tjerk Medemblikdonderdag 10 maart 2022 21:00 De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Bij afwezigheid van de burgemeester is het fijn als er een vice voorzitter beschikbaar is. Afgelopen vier jaar heb ik die rol vervult. Aan het... lees verder

Wat vinden wij belangrijk?

ChristenUnie Assen: “Samen recht doen”

De ChristenUnie wil recht doen aan alle inwoners van de gemeente Assen.

Of je nu jong of oud bent, rijk of arm, gelovig of niet-gelovig; de ChristenUnie wil er zijn voor iedereen!

Hieronder staat wat wij belangrijk vinden voor Assen.

Goed zorgen voor onze stad en dorpen

 • De aarde is prachtig gemaakt. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit zo blijft
 • We moeten zorgen voor een schone natuur. En minder vervuiling door auto’s, fabrieken en huizen
 • We willen de aarde goed onderhouden voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.

Een fijne plek om te wonen

We willen een veilige plek om te wonen voor iedereen. De gemeente moet zorgen voor voldoende woningen. We willen dat meer mensen sneller een plek kunnen vinden in Assen.

Voor elkaar zorgen

We leven samen op deze mooie aarde. Daarom moeten we naar elkaar omzien. We moeten elkaar kennen en elkaar helpen. Iedereen die hulp nodig heeft moet dat krijgen. Daarom is het belangrijk dat hulp beschikbaar is. Thuis of dichtbij huis.

Geef de jeugd een toekomst

 • Kinderen en jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in Assen. Ze moeten in een fijn gezin opgroeien. Als het thuis niet goed gaat, moet het gezin geholpen worden. En als het thuis ècht niet meer gaat, dan moet er een andere fijne plek komen, bijvoorbeeld bij een pleeggezin
 • Ook moeten er voldoende plekken zijn waar kinderen kunnen spelen. En plekken waar de jeugd samen kan komen
 • Er moeten voldoende huizen zijn om in te wonen. Nu zijn de huizen vaak te duur voor jongeren. Dat moet anders. Er moeten meer huizen voor jongeren komen in Assen.

Fijn samenwonen in de wijk

 • De wijk waarin je woont moet veilig zijn. Buren moeten elkaar kennen en beschermen als dat nodig is
 • Er moeten voldoende bomen en struiken in de wijk staan
 • De lucht moet schoon zijn
 • En we moeten samen zuinig omgaan met water. 

De overheid moet je eerlijk behandelen

In ons land zijn regels. Die zijn er niet voor niets. Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan kan er een straf volgen. Soms houden mensen zich per ongeluk niet aan een regel. Daar moet de overheid goed naar kijken voordat er gestraft wordt.

In de Bijbel kun je lezen hoe Jezus omging met mensen en hun fouten.

Iedereen die dat wil moet kunnen werken

 • Er moet goed geluisterd worden naar de winkeliers en andere bedrijven. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat Assen fijne winkels en goede bedrijven heeft
 • We willen het milieu zo weinig mogelijk vervuilen. Bedrijven die hier goed mee bezig zijn, zien we graag in Assen
 • Iedereen moet goed betaald krijgen voor het werk dat ze doen. Wie wat over heeft, kan dat delen met mensen die het harder nodig hebben.