De week van de Wethouder

Harmke spreekt25-04-2022 11:08 25-04-2022 11:08

Nog even en dan sluit ik 8 jaar wethouderschap af. Als de collegeonderhandelingen voor de ChristenUnie goed verlopen zal Cor Staal het stokje van mij gaan overnemen. Maar wat doet een wethouder nou zo al, wat staat Cor te wachten? Waar vullen de dagen en weken zich mee? Tijd voor een inkijkje in mijn agenda, hoe zag de eerste week van april eruit?

Vrijdag 1 april begon ik de dag in De Nieuwe Kolk met het bijwonen van het Zorgsymposium ‘Palliatieve zorg, maak het bespreekbaar’. Als wethouder Zorg heb ik dit symposium, georganiseerd door Ondernemend Assen, geopend met een bijdrage over het belang van praten over de dood en over de laatste levensfase. Voor veel mensen is dat niet vanzelfsprekend, ruim een derde van de Nederlanders vindt het ongemakkelijk. Toch is het belangrijk om te doen. Afscheid nemen van het leven hoort bij het leven, het is een proces dat waarde heeft in zichzelf en waardevol kan zijn voor alle betrokkenen.

Aansluitend stond er een landelijk overleg gepland over de toekomst van de Acute Zorg. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staan onder druk door de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals. Op dit moment geldt er een bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor de Spoedeisende Hulp in de ziekenhuizen. In een nieuw uitgebracht advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt voorgesteld om deze norm los te laten. In Noord-Nederland volgen we de ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg op de voet. Recent werden we verrast door het voornemen om het kinderhartcentrum in het UMCG te sluiten, er wordt na een stevige lobby nu een tussenstap gemaakt door extra onderzoek te doen naar de gevolgen. Alle reden om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en op te komen voor de inwoners in onze regio, want zorg moet bereikbaar blijven voor iedereen.

Maandag 4 april stond in het teken van overleggen met ambtenaren. Elke maandag bereiden we de college- en raadsvoorstellen voor en de bestuurlijke overleggen die gaan plaatsvinden worden voorbesproken. Maandag is dus altijd een interne dag. Met ’s avonds aansluitend een fractievergadering van de ChristenUnie raadsfractie op het gemeentehuis.

Dinsdag 5 april vergaderden we als college. Dit doen alle colleges in heel Nederland op dinsdag, dat is wel zo praktisch, de rest van de week kunnen dan de overleggen op provinciaal en landelijk niveau worden ingepland. Deze dinsdag was ik de voorzitter van het college, als eerste locoburgemeester vervang ik de burgemeester als hij afwezig is (in dit geval was hij niet fysiek aanwezig door een positieve corona-test). ’s Middags hebben we als college een bezoek gebracht aan Icon, het Bioanalytisch Laboratorium in Assen. Goede medicijnen maken het leven van patiënten beter. Hiervoor is veel onderzoek nodig, dat onderzoek doen ze bij Icon onder andere in Assen.

Sinds vorig jaar ben ik vicevoorzitter van het landelijk bestuur van de ChristenUnie. In die rol heb ik aan het eind van de dinsdagmiddag online met mensen van het partijbureau van de ChristenUnie vergaderd om samen het partijcongres op 21 mei voor te bereiden (meld u vooral aan!).

Woensdag 6 april heb ik meegewerkt aan een interview door het RIVM. Zij doen onderzoek naar de zorg en ondersteuning voor ouderen. Omdat we in Drenthe een goed werkend zorgnetwerk hebben opgezet wilden ze graag weten hoe we dat hebben opgebouwd. Die kennis delen we natuurlijk graag!

Woensdagmiddag was het tijd voor een feestje! Afgelopen jaar is het station van Assen door de gebruikers gekozen tot het beste gebouw van Nederland. Bij die prijs hoorde een plaquette en die mocht ik onthullen in het stationsgebouw. Aansluitend hebben we dit heugelijke moment met de betrokken medewerkers, de bestuurders van ProRail en NS en met de architecten gevierd met een etentje in de stad. Fijn om zo dit geweldig mooie project samen af te sluiten, er waren heel wat herinneringen op te halen.Harmke stationsprijs

Donderdag 7 april was weer een dag met vooral interne overleggen. Sinds 2014 ben ik voorzitter van de GGD, in die rol spreek ik ongeveer wekelijks met de directeur van de GGD. De afgelopen corona-jaren was het contact vaak nog intensiever. De GGD heeft een grote rol gespeeld in de bestrijding van de pandemie, ik ben nog altijd onder de indruk van de flexibiliteit en inzet van de medewerkers.

Vrijdag 8 april was helemaal voor de ChristenUnie gereserveerd. Als Landelijk Bestuur hadden we een heidag in Nijkerkerveen. We hebben die dag gebruikt om samen na te denken over de vraag waar we staan als partij en hoe we ons verhouden tot andere partijen. En we hebben de gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd om zo een beeld te krijgen van hoe we ervoor staan in het land. Er was veel te bespreken, want naast dankbaarheid leeft er ook zorg over de bestuurscultuur en de enorme opgaven waar we voor staan in Nederland en in Europa.

Tot slot mocht ik op zaterdag 9 april namens de gemeente Assen bloemen leggen bij het monument van de Drentse veteranen. Tegen de achtergrond van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kreeg deze bijeenkomst een extra lading. Commissaris van de Koning Jetta Kleinsma benadrukte dat de oorlog dichtbij is en vrede niet vanzelfsprekend. Na afloop was er gelegenheid om met de veteranen en partners koffie te drinken en na te praten. Indrukwekkend om te horen hoe het verleden een grote rol blijft spelen in het leven van deze mensen. Ze verdienen zo veel respect voor hun inzet voor onze veiligheid.

Harmke legt krans

Ik hoop dat dit weekverslag een goed beeld geeft van het werk van een wethouder. Het is bijzonder om zo nauw betrokken te mogen zijn bij wat er speelt in je eigen gemeente. Ik heb het al die jaren met veel liefde gedaan en ga het, mocht de ChristenUnie weer toetreden tot het college, vol vertrouwen overdragen aan Cor. Adieu!

« Terug