Bijdrage ChristenUnie Schoonmakers in dienst van de gemeente

Alwina-3_websize.jpg24-11-2022 19:00 24-11-2022 19:00

De gemeente Assen gaat schoonmakers in eigen dienst nemen. Een voorstel dat daar voor zorgt werd in november met een raadsmeerderheid aangenomen.Tot nu toe worden zij nog via schoonmaakbedrijven ingehuurd. We zijn als fractie blij met dit besluit. Op deze manier krijgen medewerkers in de schoonmaak meer mogelijkheden om door te groeien, bij te scholen en krijgen ze meer verbinding met de andere ambtenaren. We verwachten dat het werkplezier gaat toenemen voor deze medewerkers. 

Bijdrage Alwina tijdens besluitvormende vergadering op 24 november jl.

Voorzitter,  

aan de orde is het raadsvoorstel inbesteding schoonmaak. Concreet betekent dit dat de gemeente de komende jaren toe wil werken naar het zelf in dienst nemen van de schoonmakers voor een deel van onze gebouwen. Nu is dat nog geregeld middels een aanbesteding, dus via schoonmaakbedrijven. 

De ChristenUnie vindt goed werkgeverschap erg belangrijk. En: werk moet lonen. Medewerkers moeten zich gewaardeerd voelen, zowel in arbeidsvoorwaarden, maar meer nog door betrokkenheid van mensen om je heen. Door de schoonmakers zelf in dienst te nemen, zal een grotere betrokkenheid gaan ontstaan tussen medewerkers onderling. De schoonmaker is dan niet meer: de schoonmaker, maar jouw collega. Dit leidt tot meer onderlinge verbondenheid en plezier in het werk.  

Voorzitter, tijdens de consulterende vergadering hebben we goed met elkaar gesproken over dit onderwerp.
Mooi dat het college heeft toegezegd dat de medewerkers zelf de keuze hebben of ze aldanniet bij de gemeente in dienst willen komen. Ook in het geval van parttime werken bij twee werkgevers.

Ook heb ik gevraagd naar een plan B voor het geval er te weinig medewerkers openstaan voor een overstap naar de gemeente. Ik kan mij voorstellen dat er nog meer hobbels op de weg gaan komen gedurende dit traject. Daarbij denk ik bijvoorbeeld ook aan de consequenties van het verplicht overnemen van de cao van de vervreemder. We gaan ervan uit dat de risico’s de komende periode worden beschreven in het projectplan. 

Vanuit onze kader stellende en controlerende taak, willen wij graag tijdig kunnen anticiperen als zaken anders lopen dan we hadden gedacht.We gaan ervan uit dat het college ons de komende jaren gaat meenemen in het proces.  

Voorzitter, onze fractie voelt een grote betrokkenheid bij het personeel van de gemeente Assen. We zijn blij dat de gemeente ernaar streeft om een goed werkgever te zijn. En dat ze bereid is om hierin stappen te nemen zodat ook onze schoonmakers als volwaardig werknemer mee kunnen doen in onze mooie organisatie. Dat ze een fijne groep collega’s om zich heen hebben, en nog meer kunnen gaan ervaren dat we er samen voor gaan om Assen steeds een beetje mooier te maken. 

Dank u wel.

« Terug