Actieplan JongVolwAssen - Jongeren zijn de leiders van vandaag

jongeren manifesto 2vrijdag 04 maart 2022 16:36

Vandaag lanceren de jongeren van de ChristenUnie het actieplan ‘JongVolwAssen’. De jongeren vinden dat de politieke partijen na de verkiezingen hard aan de slag moeten om van Assen een thuis te maken voor jongeren. In het actieplan zijn doelen voor de komende raadsperiode geformuleerd over onder andere woningbouw, mentale weerbaarheid en echte inspraak. Jerke Setz (23) is aanvoerder van de ChristenUnie-jongeren en kandidaat raadslid. “Het is tijd dat we als jongeren zelf in de lead komen. We weten wat we willen en deze stad is ook van ons. Dit actieplan is een eerste stap, maar de ideeën zijn nog lang niet op.”

Het actieplan geeft richting op veel onderwerpen die jongeren bezighouden zoals uitgaansgelegenheden, betaalbare woningen, en goede zorg. Elk van de onderwerpen benoemd in het actieplan zijn onder drie overkoepelende thema’s geschaard:

1. Help jongeren onderweg naar zelfstandigheid
2. Doorbreek het taboe op mentale problemen
3. Maak werk van echte inspraak

Alle partijen kunnen meedoen
We hopen dat andere partijen zich ook achter het actieplan scharen, zodat jongeren bij de collegeonderhandelingen hoog op de agenda zullen staan. “Werk maken van jongerenthema’s is iets wat partijkleuren overstijgt. Als de jeugd wegtrekt en de vergrijzing doorzet wordt Assen een stad van zorg en sociale problematiek. Door in te zetten op diversiteit in leeftijd en solidariteit tussen jong en oud blijven we een veerkrachtige stad. Die ambitie kan geen partij alleen dragen. Andere partijen zijn daarom van harte uitgenodigd het actieplan ook te onderschrijven.”

Jongeren zijn in beeld
Er zijn vanuit de gemeente en de werkgroep jongeren al serieuze stappen gezet om Assen voor jongeren beter te maken. Het doet recht aan de inzet van alle betrokken professionals en de gemeente dat hier ook te benoemen. Veel jongeren hebben geen weet van wat er allemaal al mogelijk is.

Op het gebied van duidelijke communicatie richting jongeren is dan ook nog veel te winnen. Het helpt jongeren te weten waar ze informatie kunnen vinden, variërend van mogelijkheden om te sporten tot hulp bij financiële problemen, van gesprekken als je niet lekker in je vel zit tot subsidiemogelijkheden voor wie een goed idee heeft voor de leefbaarheid in de buurt. De gemeente zou nog meer gebruik kunnen maken van crossmedia, door online en offline met elkaar te verbinden.

Jongeren in de raad
Veel partijen hebben jonge mensen op de lijsten staan en dat is een goede zaak. De ChristenUnie levert met Meike Verdouw (18) de jongste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Jerke benadrukt dat een gemeenteraad met veel verschillende leeftijden, perspectieven en achtergronden zorgt voor beter doorleeft beleid. Zonder wrijving geen glans. Dat geldt ook voor de politiek.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Actieplan JongVolwAssen255,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug